CDN. UnderConstruction

Dostarczamy harmonię od 6703 dni 7 godzin 15 minut 49 sekund


Fundacja Harmonicznej Fali działa wyłącznie dzięki donacjom od osób prywatnych, ok. 20% całości kosztów otrzymujemy od uczestników projektów oraz donatorów, a pozostałe 80% kosztów prowadzonych projektów finansują fundatorzy Fundacji.

Napędza nas pasja i chęć niesienia pomocy ludziom, żyjącym w negatywnym stresie.
Podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu się na Azory, by m.in. móc dalej finansować i rozwijać działalność społeczną Fundacji Harmonicznej Fali. Od listopada skupimy się na sesjach relaksu oraz kursach on_line, prowadzonych przez stronę 0Hz.pl oraz strony wielojęzyczne, których adresy podamy newsletterem radia 0Hz.pl.

PODOBA CI SIĘ TO CO ROBIMY?

PRZYSPIESZ PROJEKT I ODBIERZ NAGRODĘ!

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz przekazać nam donację i… otrzymać prezent niespodziankę!

Konto do wpłat:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

donacje

Aby odebrać prezent prosimy o kontakt na mail: fundacja@fhf.org.pl.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych projektach,

Fundacja Harmonicznej Fali | Człowiek w Harmonii

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

UNDER CONSTRUCTION NON STOP!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:

Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Jako osoba prawna:

Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:

– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35