W odpowiedzi na pytanie z listów o kolejne zajęcia
z nowymi wersjami komputerów analogowych V Generacji.


Odpowiedź wymaga wprowadzenia do zasad działania projektu MerhlinLaboratory.

Jesteśmy projektem społecznym.
Działamy dzięki pasji i osobistemu zaangażowaniu uczestników projektów. Dzięki międzynarodowej społeczności Użytkowników oraz wsparciu sponsorów możemy dostarczać nowoczesną wiedzę o człowieku oraz unikalną technologię na wyjątkowo dogodnych warunkach.

Przeprowadziliśmy wiele symulacji ekonomicznych, z których wynika jednoznacznie, że tylko społeczna forma tego innowacyjnego projektu umożliwia jego funkcjonowanie. W czystym rachunku ekonomicznym Fundacja ponosi ze swoich środków ponad 90% kosztów projektów. Uczestnicy pokrywają jedynie 10% tych kosztów.

W świetle samych przepisów prawa gospodarczego żadna forma działalności gospodarczej nie może latami przynosić „strat”, na które mogą pozwolić sobie jedynie organizacje, funkcjonujące na zasadach międzynarodowego prawa, obejmującego działalność podmiotów charytatywnych, dla których „zyskiem” jest poprawa losu ich beneficjentów.

Nasze możliwości finansowania edukacji  i pracy społecznej nie są jednak nieskończone.
W głównej mierze zależą od poziomu świadomości uczestników projektów, ich aktywności oraz partycypacji w części kosztów tych inicjatyw. W roku 2016, na życzenie zarządu Fundacji przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt projektu, który wytyczył nowe kierunki naszej pracy.

Fragmenty wniosków z audytu.
Z danych statystycznych /Polska, lata 2014-2016 wynika/, że 90% osób traktowało społeczną ofertę edukacyjną projektu MerhlinLaboratory, jako witrynę sklepu z okazjami, a tematykę wiedzy o umyśle, jako bezpłatną formę pomocy psychologicznej.

Statystyki oraz ankiety pokazały też, że 90% ludzi pozytywnie oceniało udział w zajęciach i działanie samych Urządzeń , nie poczuwając się jednak do dalszej współpracy w rozwoju tego projektu. Ten fakt stał się przedmiotem naszych kolejnych badań, związanych z określeniem przyczyn kurczenia się świadomości społecznej*.

W związku z sytuacją finansową oraz celami projektu zarząd Fundacji podjął decyzję o zmianie zasad jego działania. Oferta publiczna projektu MerhlinLaboratory zmniejszyła się o 90%, dopasowując się do aktualnych możliwości finansowych inicjatywy, które zależą od postawy jej uczestników.

Skorzystaj z szansy, zapisz się do Kooperatywy.
W celu kontynuowania pracy edukacyjnej powołane zostały Kooperatywy, w ramach których 2 razy do roku będziemy umożliwiać Państwu uczestnictwo w zajęciach on_line, związanych z dostawą oraz nauką obsługi zaawansowanych modeli komputerów analogowych V Generacji.

W chwili obecnej koncentrujemy się na badaniach oraz wprowadzaniu innowacji w inne obszary życia społecznego, związane z szeroko rozumianą ekologią oraz nowymi możliwościami wspierania ludzi, którzy są zainteresowani osobistymi korzyściami oraz partycypacją w kosztach społecznych projektach, służących powszechnemu dobru

Podsumowując.
Dostępność oferty komputerów analogowych V Generacji /oraz zajęć tematycznych z zakresu zasad ich obsługi/ zależy od postawy społecznej ludzi, którzy współtworzą dany projekt. Wprowadziliśmy stosowny regulamin, który określa zasady współpracy w ramach każdej Kooperatywy.

Napędza nas pasja.
Projekt rozwija się cały czas. W tej chwili koncentrujemy się nad uruchomieniem nowej stacji nadawczej, która:
– poszerza działanie pola harmonicznego w zakresie wygaszania „wewnętrznych konfliktów” – przyczyn wielu życiowych dyskomfortów,
– umożliwia korzystanie z pozytywnego potencjału technologii harmonicznej fali w jeszcze prostszy i pełniejszy sposób,
– otwiera nowe możliwości międzynarodowej współpracy.

Zapraszamy do naszego newslettera, w którym na bieżąco informujemy o postępach naszych prac oraz różnych możliwościach, pojawiających się wraz nowymi źródłami finansowania naszych działań.

CDN.

 


* źródła aspołecznych postaw są w 100% poznane. Stanowią obraz tego, co dzieje się obecnie w skali globalnej. Przyczyną rosnącej izolacji i utraty wiary w swoje możliwości jest pogłębiający się lęk o przetrwanie, stymulowany medialną propagandą /kryzysu, stanu zagrożenia terroryzmem, negatywną informacją/ oraz pogarszającą się kondycją ekonomiczną społeczeństw. Z naszych badań wynika, że 91% ludzi, którzy stają przed wyborem – nadzieja czy wiedza o sobie, wybiera wiarę w to, że „będzie lepiej”, nie mając sił, ani czasu na pracę nad sobą.

Wiedza o człowieku i naturze ludzkiej mówi, że poznanie mechanizmów lęku wyzwala nas spod jego działania.
To jest empirycznie potwierdzonym faktem. Jednak dla ludzi w ograniczonej lękiem percepcji możliwość uwolnienia się z „normalności” negatywnego stresu jest postrzegana, jako coś równie nierealnego, jak reklama straty nadwagi w jeden wieczór;)

Dlatego, komputery analogowe nie są dla każdego, ale może właśnie dla Ciebie:)